วิธีการใช้คูปอง (Coupon)- ขั้นตอนที่ 1 (Step 1)firststep

 

- ขั้นตอนที่ 2 (Step 2)secondstep

 

- ขั้นตอนที่ 3 (Step 3)thirdstep

 

- ขั้นตอนที่ 4 (Step 4)fourthstep